บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด (K.T.M. Steel of company) 

เป็นบริษัทที่เติบโตมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดโคราชไตรมิตรค้าเหล็กซึ่งได้ดำเนินกิจการ การค้ามาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ตั้งอยู่ที่เลขที่77 ถ.ท้าวสุระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวั นครราชสีมา30000 ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณทุกชนิด และเป็นผู้นำในการแปรรูปโลหะการตัดโลหะด้วยแก๊ส ซึ่งในขณะนั้นลูกค้าให้การยอมรับเป็นอย่างดี


ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงปีพ.ศ.2536 ผู้บริหารบริษัทฯได้เล็งเห็นโอกาสเติบโต จึงได้ตัดสินใจขยายการ
ลงทุนเพิ่มโดยตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่ ตำบลบ้านโพธิ์อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินธุรกิจ   เกี่ยวกับเหล็กรูป
พรรณทุกชนิดแปรรูปโลหะและเพิ่มเครื่องจักร ขนาดใหญ่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทชื่อ บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล  จำกัด โดยมีทุน   จดทะเบียน  20 ล้านบาทโดยมี    คุณ ชลรชาญ สุวรรณโชติ  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

 

 

 


                                                                                 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ด้วยศักยภาพการแปรรูปโลหะที่รับรองงานได้กว้างมากขึ้น
โดยไม่ต้องป้อนงานแปรรูปโลหะสู่กรุงเทพฯทำให้การบริการแปรรูปเหล็กของบริษัทฯ เกิดความรวดเร็วและต้นทุน                                                                      การผลิตลดลงส่งผลให้ บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายเหล็กและแปรรูปโลหะแบบครบวงจรรายแรกและรายเดียวในจังหวัดนครราชสีมา

ก้าวต่อไปบริษัทได้นำระบบการจัดการด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายใน  เพื่อให้เกิดมาตรฐานให้เป็น
ที่ไว้วางใจกับลูกค้าที่ใช้บริการ และได้มองถึงการขยายการลงทุน  ให้ครอบคลุมทั่วจังหวัด  อย่างมั่นคงและในปี  2552 เป็นปีที่
มีการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ขยายกิจการด้านงานแปรรูปโลหะโดยก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่
ในนามบริษัท เค.ที.เอ็ม.เมทอลเวอร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่375 หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา30310 ซึ่งรองรับ
งานแปรรูปโลหะ เช่น พับ ดัด ตัด ม้วน กลึง ไส เชื่อมประกอบในขณะเดียวกันก็ได้นำเทคโนโลยีตัดเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
จากเยอรมันเข้ามาใช้ในโรงงานแห่งใหม่นี้ทั้งยังรับออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเราจะ
พัฒนาประสบการณ์และเทคโนโลยี เพื่อให้สินค้าของเรามีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

บริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีลจำกัด และบริษัทในเครือเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ   ในราคาที่เหมาะ
สมพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เรายังคงมีเป้าหมาย  ที่จะทำงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความ
สามารถเพื่อที่จะตอบสนองต่อ  ความต้องการของลูกค้า   และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด  เราสัญญาว่าเราจะซื่อ
สัตย์และให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าตลอดไป โปรดไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่ง ในความสำเร็จของท่าน


 


.