สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนเลือกซื้อ

เหล็กตัวซี (STEEL LIGHT LIP CHANEL) มาตรฐานเครื่องหมาย มอก.เหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน จะพบว่า หน้าตัด (A, H และ C) น้อยกว่าค่ามาตรฐานบางและเบา การนำเหล็กประเภทนี้มาใช้จะทำให้เกิดอันตราย เนืืองจากเหล็กไม่สามารถรับน้ำหนักตามแบบที่กำหนดไว้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1228-2549

ราอยตัดหัวและท้ายจะเรียบ เพื่อแสดง "ความหนา" ของเหล็กอย่างชัดเจนเหล็กมาตรฐานจะแสดงรายละเอียดดังนี้
- แสดงตัวเลข อักษร หรือ เครื่องหมายมอก.
-ชั้นคุณภาพ ระบุคำว่า "SSC 400"
-ขนาด ความหนา ความยาวและมวลต่อเมตร
-ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน


ใครว่าใช้เหล็กตัวซี มี หรือ ไม่มี มอก. ก็เหมือนๆกัน....
คิดผิด ! อย่างแรง
แน่นอนว่า เหล็ก มอก. มีความปลอดภัยมากกว่าแถม ราคาก็ใกล้เคียงกันซื้อที่ไหนก็ต่อกันติด