สาส์นจากผู้บริหาร

     กว่า 30 ปี ที่บริษัท เค.ที.เอ็ม. จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลัก "ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า" เสมอมา และบริษัท ฯ เชื่อว่าความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ เมื่อลูกค้าไว้วางใจเรา ธุรกิจก็จะเจริญก้าวหน้า และในปัจจุบัน บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งทางด้านมาตรฐานการบริการ และคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัท ฯ และเราจะพัฒนาต่อไป

เพราะลูกค้า คือส่วนหนึ่งของธุรกิจเรา