ปรัชญา

ปรัชญาบริษัทฯสุภาพชนรักทรัพย์สินต้องมีหลัก ในการเอา ไม่หลอกลวง เด็ก และคนชรา
“หลัก” การเอาทรัพย์สินของคนจีนพูดกันง่ายๆ ก็จำแนกออกมาได้เป็น 2 อย่างคือ

1. ของดีราคาถูก เอากำไรน้อยแต่ขายมาก เพื่อให้ได้ของดีราคาถูก ก็ต้องลงมือในการขายส่งในขณะที่ขายสั่งซื้อของไว้ยิ่งมาก การหักเปอร์เซ็นต์ส่วนลดก็ยิ่งมากขึ้นต้นทุนก็ลดต่ำลง ดังนั้นราคาขายปลีกก็จึงถูกลงได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ จำนวนลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้นเป็นธรรมดาที่จะได้บรรลุถึงเงื่อนไข ของดีราคาถูก และเอากำไรน้อยแต่ขายมาก

2. สินค้าเหมือนวงล้อที่หมุนเวียน หมายความว่า สินค้าเข้าออกรวดเร็วมากเหลือเกิน เมื่อยอดขายของหมดเกลี้ยงก็ซื้อในราคาขายส่งเข้ามาอีกในทันที่อุปมาเหมือนวงล้อที่หมุนเวียนอย่างไม่หยุดยั้ง
ในขณะที่ชาวจีนดำเนินการค้าขายแถบทุกขณะไม่มีวันลืมสุภาษิตดังกล่าว ดังนั้นไม่  ว่าลูกค้าจะเป็นใคร จะไม่ยอมใช้ของปลอมหลอกลวงเอาเงินผู้อื่นเป็นอันขาดในความหมายวงกว้างก็คือ ปฏิบัติตามขอบเขตของศีลธรรมในความหมายวงแคบก็คือ ปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้

จงสะสมก่อนแล้วใช้ที่หลัง
ต้องเตรียมเงินให้เพียงพอแล้วจึงนำมันมาใช้ได้นี้มิใช่การลงทุนเท่านั้นแม้แต่  การใช้จ่ายเงินในยามปรกติก็ควรเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคนทั่วไปได้ แต่เพียงเก็บเงินไว้ได้เล็กน้อยก็คิดที่จะใช้ในทางต่างๆ ผลที่สุดเงินที่อุตส่าห์สะสมมาด้วยความยากลำบากยากเย็นก็ได้ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายไปอย่างรวดเร็ว การเก็บเงินทองไว้ ได้ยิ่งมากก็ยิ่งเกิดพลังอันแข็งแกร่งอย่างใหญ่หลวง เมื่อเกิดเป็นลูกผู้ชายควรมีการเลี่ยงพนันเพียงครั้งเดียว ซึ่งประกอบไปด้วยความกล้าและความอดทนรอคอยโอกาสด้วยไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์ ทนายความหรือครูอาจารย์ ก็ล้วนแต่เหมือนกันเช่นนี้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันของพวกเขา ล้วนแต่ได้อธิบายกันอย่างเรียบร้อยพร้อมกับศิลปะในการพูดก็ประเสริฐสูงจนหาที่เปรียบมิได้เมื่อการเจรจากันค่อยๆ จวบจะตกลงแล้ว ผู้มีเงินก็ออกเงิน ผู้มีแรงก็ออกแรง พร้อมกันออกเงินทุนตามอัตราส่วนอันไม่แน่นอน ยามใดที่เริ่มต้น ดำเนินกิจการค้า ผู้เชี่ยวชาญทางลูกค้าก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดการผู้เชี่ยวชาญทางการซื้อขายก็รับหน้าที่ซื้อขาย ผู้มีการคบค้าสมาคมอย่างกว้างขวางก็รับหน้าที่เป็นผู้ติดต่อภายนอก ผู้เชี่ยวชาญทางการรับรองก็รับหน้าที่เป็นผู้โฆษณาจำหน่าย
ชาวจีนส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งค่อนล้วนได้อาศัยการมีภูมิลำเนาเดิมเหมือนกัน ร่วมความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน